Contact

Stichting ROtterdamse orgelDAgen
Grotekerkplein 27
3011 GC Rotterdam
Bankrekeningnummer: 154597252
IBAN: NL51 RABO 0154 5972 52
KvK nummer: 24474712

Bestuur
Paul van de Beek (voorzitter)
Erik Zwiep (secretaris)
Renate Buijze (penningmeester)

Frank Migchielsen (programma advies)
Neil Wallace (programma advies)

Stichting Rotterdamse Orgeldagen is een Algemene Nut Beogende Instelling

Jaarrekening 2014